Tilbake

Aktuelt nå

 

 

Pynt på graven ti. Vi har det du trenger, gravkranser, Buketter, Gravlykter fra kr.199,- Gravlys

 Det er tid for å plante blomsterløk.

 

 

Ultralydskremsel mot gnagere sender ut høyfrekvente lydbølger som avskrekker gnagere fra hjemmet.

Bruk

1. Sett avskrekkingen inn i den nedre stikkontakten på en 220V veggkontakt i rommet der det er mistanke om gnagere.
2. Det grønne LED-lyset på toppen av enheten tennes og en myk “summing” avgis for å indikere at den fungerer som den skal. Plasser enheten på gulvet eller på en sikker, jevn overflate og pek høyttalerne mot området der det er gnagere. Merk at ultralyden ikke går gjennom vegger eller møbler, så flytt bort alle gjenstander som står i veien for enheten.
4. Minst én enhet er nødvendig i hvert rom, som er nok til å dekke opptil 80m². For optimal gnagerkontroll kan du plassere en annen enhet i hvert rom eller rom der du ser tegn på gnagere og lar enheten stå på dag og natt.Tenk på:
• Sørg for at mus og rotter ikke har tilgang til mat, oppbevar all mat i lukkede beholdere og hold rene rom for matlaging og spising. – Lukk alle hull og åpninger der mus eller rotter kan komme inn i huset. Avskrekkenden krever ikke vedlikehold.
• Hvis det må rengjøres, tørk av utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller kjemikalier. Ta ut stikkontakten før rengjøring. Kast alle deler på en egnet og sikker måte og i samsvar med nasjonale forskrifter og lokale miljøstandarder.
• Bruk aldri avskrekkingsmidlet i nærheten av gnagere, som mus, rotter, hamstere, ørkenrotter, marsvin, kaniner, ekorn eller ildere.
• Koble fra strømmen fra avskrekkingen når den ikke er i bruk. – Ikke prøv å demontere og sette sammen avskrekkingsmidlet.
• Hvis strømledningen er skadet, bør den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person.
• kke bruk avskrekkingsmidlet i våte eller fuktige områder, ikke senk det i vann eller annen væske. Ikke dekk til avskrekkende midler når du bruker den.
• Hold avskrekkingen unna varmekilder som elementer, komfyrer, ovner og peiser.
• Ultralyd påvirker ikke elektronisk utstyr

 

 

Det er tiden for Lus, maur, ugress og snegler. Vi har organiske midler for bekjempelse.

 

 

Vi er sertifisert som det 3 hagesentert i Norge etter det vi har funnet ut. Dette er noe vi er stolte av. Ved å sertifisere oss må vi tifredstille flere miljøkrav.
DSC_0181DSC_0207 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floralux® Hagejord med naturgjødsel er et blandet jordforbedringsmiddel bestående utelukkende av resirkulerte råvarer.
Hestegjødsel, hageavfall og bark er langtidskompostert og ettermodnet før blanding og pakking. Produktet er meget godt
egnet som jordforbedring på jordtyper med mye sand og/eller leire. Det kan dyrkes direkte i produktet, men det er viktig
å være klar over at jordblandinger uten torv krever tettere oppfølging i forhold til vanning enn torvbaserte dyrkingsmedier.
Særlig gjelder dette ved bruk i potter, kar og kasser.

 

Gartner jord, Den beste jorden! 3 sekker kr.250,-

Gartner jord, Den beste jorden! 3 sekker kr.299,- har vi inne klare for bruk

 

Under tips og råd finner du artikler om:

Veksthus

Blomster og allergi

Sandefjord Myntklubb

Juleblomster

Blomster på kirkegården

Hageplanter og urter til medisin

Planter til tørre områder

Planter til saltvann nær kysten

Planter til fuktig jord

 Pasjons blomst (passiflora)

Bibelens planter i hagen

Blomster språket

Produksjon av planter gjennom tidene

Planlegg hagen

Blomster og allergi

Veksthus

Avskårende blomster/snitt

Grønne inneplanter

Sommerblomster

Økologisk

Skadedyr og plantesykdommer

Kompost

Blomstrende prydbusker

Pryd trær/ Tun Tre

kjøkken hagen

Krydder/grønnsakplanter

Rododendron

Stauder

Beskjæring

Kalking og gjødsling

Gressplen

Frie hekker

Roser

Formklipte hekker