Tilbake

Kalking og gjødsling

Jorden skal ha en vis Ph for at plantene lett skal få tak i den næringen de trenger. Plen, busker, frukt og bær ønsker 5,5-6,5. mens Rhododendron og surjordsplanter ønsker ph 4,5-5,5.

Hvorfor kalke? 

Kalke gjør man for å heve PH verdien (surhetsgraden) i jorden. Kalk kan legges på snøen eller før nedbør. Bruk 25-50kg pr. 100m2. Det er to hovedtyper kalk, Grovdolomitt som har en struktur som sukker og granulert som er små kuler. *Planten tar lettere opp næring når PH verdien i jorden er riktig. *Jorden vil bli mer løs og luftig. *Kalking hjelper også med å smelte snøen på våren. *Kalking hjelper også til å holde plenen fri for mose

Hvorfor gjødsle? 

‘Uten mat og drikke duger helten ikke’ slik at det med planter også. Dersom vi ikke tilfører næring vil jorden bli ‘utmattet’ d.v.s. at næringen er brukt opp av plantene. Dette vil du merke med at plantene ikke har vekst og mister farge. Det er også viktigt at vi tilfører alle næringstoffene til jorden. Dette gjør du lettest ved å veksle mellom forskjellig typer gjødsel kunstgjødsel og naturgjødsel.

Gjødsling og kalking 

Det å vite hvor mye kalk og gjødsel som skal tilføres til en hver tid er ikke alltid like lett. Det er forskjell på næringsinnholdet i de forskjellige typene av gjødsel, les på pakken og snakk med de som jobber i hagesenteret. Du kan også sende inn jordprøver til Landbrukets analysesenter, postboks 91,1432 Ås. Noen hagesenter kan hjelpe deg med dette. Når skal du kalke? Kalke gjøres i utgangspunktet på våren, gjødsling gjøres fra våren til høsten. Det er ofte en fordel å gjødsle og kalke før regnvær, da løser det seg lettere opp. Så er det beste for alle vekster å få tilført litt mat flere ganger ikke alt på en gang.

Kunstgjødsel og organiskgjødsel 

Gjødsel kan deles opp i to hovedgrupper kunst og organisk. Organisk: er naturgjødsel laget av eks. hønemøkk, kumøkk, alger, kompost og lignende, lett nedbrytbart og næringen er lett tilgjengelig. Her finner du økologisk gjødsel. Kunstgjødsel er gjødsel som er satt sammen av mineraler, her er det mange forskjellig typer og de lages med et brett spekter av næringsinnhold både micro og macro næringsstoffer.