Miljøgodkjent

logomiljøfyrtårn

Vi er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn som et av de første i Norge, vi er også medlem av Grønntpunkt.

Dette er noe vi er veldig stolte av, og noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Dette er noe vi  jobber med hele tiden . Det at vi har valgt å miljø sertifisere oss er for å vise at vi ønsker å ta et ansvar også utover det å kildesortere avfall.  Vi ønsker å ta bærekraftansvar, neste generasjon vil vurdere de ting vi gjør nå. Det er  vårt felles ansvar å passe på naturen. Miljøet er viktig og vi er helt avhengige av at naturen fungerer for at vi skal få mat, drikkevann, ren luft med mer.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Blant annet innenfor arbeidsmiljø, innkjøp, transport, avfall utslipp for å nevne noe. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

DSC_0181DSC_0207 (2)

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi ønsker å ta miljøansvar, dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Det er flere ting som vi jobber med.

 • Kildesortering, vi kildesorterer så mye avfall vi kan. Det er mye emballasje som plast, papp og trevirke.
 • Vi kjøper inn planter i hovedsak fra lokale produsenter og grossister. Kort reisevei gir mindre utslipp.
 • Vi kjøper inn miljømerkede produkter til eget bruk
 • Vi kjøper inn miljømerkede produkter for videre salg bla.a Krav godkjent , FSC godkjent, Debio godkjent, Iso1401.
 • Flere av produsentene av planter bruker nyttedyr fremfor sprøytemidler.
 • Flere produsenter som er Debio godkjent.
 • Flere produsenter av planter er Debio godkjente og leverer økologiske planter
 • Vi tilbyr jord fra norske produsenter.
 • Naturgjødsel, økologisk jord og gjødsel.
 • Vi pakker inn blomster i cellofan.  Cellofan er laget av regenerert cellulose og er 100% bionedbrytbart.
 • Gavepapiret er FSC sertifisert
 • Kort er laget med FSC papir
 • Vi bruker i hovedsak papir poser og disse kan du bruke flere ganger.
 • At vi ønsker å påvirke miljøet positivt gjennom vår drift og de produktene vi leverer.
 • Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å levere miljøvennlige produkter
 • At vi ønsker å engasjere alle ansatte i arbeidet med å oppnå målbare miljømål.
 • Integrere miljøarbeidet i vårt daglige virke.
 • Etterleve de til enhver tid gjeldene lover og regler.

Vi håper at det kommer flere miljømerkede produkter på markedet i årene fremover.

Klima og Miljørapport 2019

Klima og Miljørapport 2020

Klima og Miljørapport 2021

 

Vi oppfordrer deg som kunde også til å ta ansvar for miljøet, og dette er noe av det du kan gjøre ved for eksempel;

 • Velg papir pose som du kan bruke flere ganger
 • Se etter og kjøpe miljømerkede produkter
 • Kildesorter all emballasje, planter kan komposteres
 • Bruk organiske midler ved bekjempelse av skadedyr der det er mulig.
 • Bruk organisk gjødsel
 • Du kan dyrke bær, frukt og grønnsaker i egen hage til eget bruk.
 • Og ikke minst plante trær, busker og planter; Husk alle planter er en del av naturens kretsløp.