Tilbake

Skadedyr og plantesykdommer

Skadedyr og plantesykdommer kommer hvert år, noe kan vi forebygge annet ikke. Det er viktig at vi tillater en liten mengde skadedyr, for de er mat for andre dyr i næringskjeden. Når du skal bruke kjemikalier/plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr slik det er anvist på pakken og brukerveiledningen.

Skadedyr 

Det er mange skadedyr og mange måter å bekjempe på, her er noen av de. Huska at det finnes dyr som er til nytte i hagen, noen spiser også skadedyr.

 • Bladlus og Ullus: Dette er små grønne/hvite kryp som sitter på knopper og nye skudd. Disse fromerer seg for (1-3 dager). De er vanskelige å forebygge men kan bekjempes med Calypso, Decis som er kjemiske midler, Skummet melk eller Insektsåpe som er mildere.
 • Larver: Er ofte sommerfugler i tidlig stadige, de spiser og gjør så ikke mer skade. De kan bekjempes med Decis (kjemisk) eller presset hvitløk.
 • Spinnmidd: Kjennes igjen på små kryp som spinner nett rundt seg, kan komme på hele planten. Bekjempes med Provado, Calypso(Kjemiske).
 • Trips: lite insekt som kan være vanskelig å se, kommer gjerne på sen sommeren . Lite avlangt sort dyr som ofte er i kornåker. Skaden er ofte at sommerblomster slutter å blomster, knoppene kommer ikke ut. Bekjempes med Calypso eller provado.
 • Minerer: Dette er et lite kryp som lever inne i bladene på planten og du kan se at det blir laget lyse ganger i bladet. Bekjempes med Calypso, eller så må planten brennes.
 • Snegler: Her er det Iberiasneglen som er den mest sultne på blomster og blader. Bekjempes med Jernsulfar (Ferramol og Smartbait) og Nematoder som er dyr som lever i jorden og eter snegler etter at de er klekket ut av egget.
 • Snutebiller: er non små biller med lang snute som legger egg i blomsten og spiser over stilken for å få mat.

Sykdommer, Sopp 

Sopp og sykdommer går ofte under det samme i dagligtale så vi tar det under ett. Forebyggende er å holde planten i god vekst, da blir den ikke så lett utsatt for dette. Dersom du har stort angret kan det være en fordel å klippe planten ned og brenne det infiserte for å bli kvitt soppen.

 • Stråleflekk: er en soppsykdom i roser og kommer oftest av høy og mye fuktighet. Kan forebygges og bekjempes med rosespray ‘Baymat’.
 • Meldugg: er en sopp og spres i tørt vær og utvikler seg i fuktighet. (Baymat)
 • Rust: er noe som kommer etter fuktig vær og tan ta over hele planten slik at den dør. Kan forebygges og bekjempes med soppmiddler.
 • Gråskimmel: Kommer også av fuktighet, ikke lett å forebygge men bekjempes med soppmiddel.
 • Grå monilla og skurv: kommer oftest på frukttrær og kan bekjempes med Teldor.
 • Visnesyke, Grendød: Er noe som skjer inne i planten og lar seg ikke bekjempe. Det beste er å klippe planten ned 5-10cm under der den visner. Kan ta livet av hele planten hvis den får ordentlig tak.